Day to day good stuff I find regarding my work

Friday, November 13, 2009

SSIS prestanda Projekt 1

Följande resultat fick vid körning av Projekt 1 Uppgift 1

Jag har användt BIDS Helper som finns på CodePlex och funktionen SSIS Performance Visualization


No comments: