Day to day good stuff I find regarding my work

Sunday, October 26, 2008

Rapport

00. In med LoadCommit 3 i LoadAll

0. Ta bort uppdatera där det inte funkar
- Chart
- ChartGraph
- NovoProduct
- OriginalCompany

1. Skapa Chart 14 med alla MAT
2. Skapa nya MAT för de Brands som saknas
a) NovoMix, Mixtard
b) Other Human Insulin new
==> Alla Humulin Insulin - no mark
c) ????

2. Skapa Chart 15 som blir OWT för alla

3. LoadCommit4
Exec MATOWTTransfer NyRapport, Gammal Chart, Namn

4. Skapa sida Chart 15 som visar alla