Day to day good stuff I find regarding my work

Tuesday, April 29, 2008

Domän modell vs. Informations modell

Olika definitioner

Domän modell (MF)
Anti Pattern: AnemicDomain ( def ordet Anemic )


Att ta fram en informations modell beskrivs bra i
Beyond Schemas: Planning Your XML Model